Blog

Mikrobiologické znečistenie vody

Posted by:

Mikrobiologické znečistenie vody

“Rozhodli sme sa riešiť upravenie kvality vody, nakoľko v našom okolí je vysoká poľnohopodárska aktivita a vo vode sa nachádza vysoké množstvo dusčnanov a baktérií. Navštívila som veľtrh AQUAtherm na Agrokomplexe v NItre, kde jedným z vystavovateľov bola firma AQUA trade Slovakia, ktorá nám ako jediná ponúkla komplexný servis od odberu a rozboru vody, cez návrh technológie, montáž a následne pravidelné servisovanie

(Dávidová Martina, Komjatice)            

0