Kotlová voda

Pre dosiahnutie ekononomicky výhodnejšej a bezproblémovej prevádzky kotlov a súčasne vysokej kvality pary je kľúčovou správna úprava vody.

Problémy ktoré vznikajú vytváraním minerálych usadenín či korúoziou sa rýchlo premietnu do ekonomického hľadiska. Zo skusenosti vieme, že vodu určenú na prevádzku kotlov musíme upravavať individuálne. Ponúkame demineralizáciu, odplyňovanie, zmäkčovanie či elektrodeionizáciu (EDI).