Čistiarne odpadových vôd

Malé biologické čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. rodinné domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia a pod. Umožňujú modernú a ekonomicky výhodnú likvidáciu splaškových odpadových vôd a kalov. Sú určené k čisteniu všetkých odpadových vôd (vrátane odpadových vôd z pračiek a z umývačiek riadu) z individuálnych zdrojov znečistenia.

Naše ČOV AQ  predstavujú z vonkajšieho pohľadu plastovú nádrž (materiálové prevedenie polypropylén – PP) kruhového pôdorysu, uzatvorená asymetrickým prechodovým kužeľom. Pri odstraňovaní látok v odpadových vodách sa uplatňuje biologické čistenie v aeróbnych podmienkach. Dôležitým faktorom biochemických premien prebiehajúcich v prírode a využívaných aj pri biologických spôsoboch čistenia odpadových vôd sú mikroorganizmy, predovšetkým baktérie.

Organická hmota v odpadovej vode je pre nich substrátom, ktorého rozkladom metabolickými procesmi za účasti extracelulárnych a intracelulárnych enzýmov získavajú energiu a látky potrebné k syntéze svojej biomasy.

Naším zákazníkom  poskytujeme vždy individuálny prístup. V prípade záujmu o vyšší počtu ekvivalentov, alebo špecifický systém riešenia, vieme operatívne poskytnúť požadovaný produkt. Stačí nás kontaktovať a vždy vám vyjdeme v ústrety.