Komplexné riešenia pre firmy

Spoločnosť AQUA trade Slovakia s.r.o. založená v roku 2000 je poradenskou a dodávateľskou firmou zameranou na komplexnú úpravu pitnej, úžitkovej, studničnej a technologickej vody s celoslovenskou pôsobnosťou.
V tejto oblasti ponúkame nasledovné procesy, technológie a služby:

 • mechanická filtrácia vody – odstránenie hrubých a jemných nečistôt….
 • úprava senzorických vlastností vody – odstraňovanie nežiadúceho pachu, farby a zákalu – bytové družstvá a spoločenstvá bytov, …
 • zmäkčovanie vody – pre firmy, do kotolní, realizácia kotolní bytové družstvá a spoločenstvá bytov, energetika, …
 • odstraňovanie dusičnanov, amónnych iónov, železa, mangánu, arzénu, ťažkých kovov z vody – studničné vody, poľnohospodárske družstvá, školstvo, potravinárstvo…
 • ochrana proti korózii a tvorbe vodného kameňa – výrobné prevádzky,…
 • chlorácia, dechlorácia vody
 • UV lampy – zabezpečenie mikrobiologickej nezávadnosti
 • reverzné osmózy – farmaceutický priemysel, lekárne, špeciálne technológie…
 • dávkovanie chemikálií – zmeny pH, ochrana potrubí
 • nápojové automaty – zabezpečovanie a skvalitnenie pitného režimu firmy, školy, úrady, kultúrno-športové akcie…
 • mineralizácia vody, demineralizačné linky
 • návrh a montáž ČOV
 • montáž čerpacej techniky – ponorné čerpadlá, AT stanice, tlakové nádoby
 • vykonávanie laboratórnych analýz kvality vôd
 • vŕtanie studní vrátane určenia miesta vrtu a vyhotovenia záverečného protokolu kvality vody a čerpacích skúšok
 • pravidelný záručný a pozáručný servis