Farmaceutický priemysel

Farmaceutický priemysel je vysoko náročný na kvalitu vody a bežná voda nespĺňa potreby využitia vo farmaceutickom priemysle. Podmienky pre čistenie vody podliehajú prísnym normám. Uspokojenie týchto požiadaviek je nevyhnutné pre spoločnosti, ktoré chcú dokázať, že ich výrobky budú bezpečne vyrobené, a teda budú vhodné pre predaj. Predovšetkým voda, ktorá sa priamo dostáva do výrobného procesu (je súčasťou vyrábaných liečiv), musí byť dostatočne demineralizovaná a dokonale sterilná. Vynikajúca kvalita má zásadný význam, aby boli splnené vysoké štandardy.

Voda je hlavnou zložkou (surovina pre výrobu, pre purifikáciu a čistenie), ktorá sa používa vo farmaceutickom priemysle. Poznáme rozličné stupne kvality vody, ktorá musí byť splnená pri jednotlivých procesoch:

  • Čistená voda- používa sa pri príprave liekov, nekladú sa vysoké nároky na sterilitu
  • Vysoko čistená voda – určená pre použitie pri príprave produktov, u ktorých je potrebná voda vysokej biologickej kvality, okrem prípadov, keď je potrebná voda pre injekciu
  • Voda pre injekciu – najvyššia kvalita a sterilita vody, používaná pre parenterálne, očné a inhalačné prípravky

Priemyselné výrobné procesy vo farmaceutickom priemysle produkujú odpadové vody s nízkou biodegrabilitou a vysokou toxicitou, ktoré môžu byť náročné pre konvenčný spôsob čistenia odpadových vôd. Preto je nevyhnutné využívanie špeciálnych a efektívnejších technológii, aby nedochádzalo k ohrozovaniu životného prostredia. Po dostatočnej úprave už využívanej vody je možné takúto vodu použiť napríklad pre potreby kotlovej, chladiacej, zavlažovacej, či napájacej vody. Takýto postup je ďaleko efektívnejší a náklady na úpravu vody sú menšie v porovnaní s nákladmi, ktoré sa môžu vyskytnúť, pokiaľ sa bude využívať neupravená voda.