Mixed-bed zariadenia

S pomocou mixed-bed zariadení dosiahneme kvalitné dočistenie demineralizovanej vody. Zariadenia dokážu samotnú demineralizovanú vodu v obmedzenom množstve aj vyrábať  priamo z vody z rozvodnej siete. Ich využitie nachádzame hlavne vo farmaceutickom, chemickom či elektrotechnickom priemysle, keďže ich výsledkom je mimoriadne čistá voda. Svoje uplatnenie nachádzajú aj priamo v nemocniciach.