Kompletný nápojový program

Kompletný nápojový servis

Nápojové automaty chránia priestor, čas a peniaze pri zabezpečovaní pitného režimu. Eliminujú problémy vznikajúce pri dodávkach ťažkých galónov s vodou či fľaškovej stolovej vody. Dlhá životnosť a spoľahlivosť zariadení zaručí výrazné zníženie nákladov. Získa sa najvyšší komfort pri získavaní kvalitnej pitnej vody na jednom, alebo viacerých miestach vo firme.

Nápojový automat FDL

Nápojové automaty FDL sú moderné automaty, ktoré sú vybavené dávkovacím systémom s jednoduchou obsluhou. Každý nápojový automat vody má tri ventily, z ktorých jeden je určený na teplú vodu cca 95°C druhý na studenú vodu v rozpätí 5-12°C podľa použitého typu chladenia a tretí pre izbovú teplotu vody. Nápojové automaty AQUA FDL sa napájajú priamo na vlastný zdroj vody t.z. žiadne nakupovanie PET fliaš a žiadne galóny.

Farebné vyhotovenie: šedá, biela

Výdajníky vody

Výdajníky vody sú moderné automaty, ktoré sú vybavené dávkovacím systémom s jednoduchou obsluhou. Každý výdajník vody má dva ventily, z ktorých jeden je určený na teplú vodu cca 95°C a druhý na studenú vodu v rozpätí 5-12°C podľa použitého typu chladenia. Voda je dodávaná v ekologických vratných polykarbonátových bareloch (galónoch) uzavretých bezpečnostnou zátkou NONSPILL. Výhodou je možnosť vlastného plnenia galónov prostredníctvom plničky (AQUApult SC5 – 020001).

Farebné vyhotovenia: biela, šedá

Výdajník vody galónový CARBOCOOLER – sodobar

Výdajníky vody- CARBOCOOLER-sodobar sú moderné automaty, ktoré sú vybavené dávkovacím systémom s jednoduchou obsluhou. Každý výdajník vody má dva ventily, z ktorých jeden je určený na teplú vodu cca 95°C a druhý na studenú vodu v rozpätí 5-12°C podľa použitého typu chladenia a ďalšie dva ventily na sýtenú a jemne sýtenú vodu, čo zabezpečuje CO2 fľaša umiestnená vo vnútri nápojového automatu. Voda je dodávaná v ekologických vratných polykarbonátových bareloch (galónoch) uzavretých bezpečnostnou zátkou NONSPILL. Farebné vyhotovenia: šedé.

Dávkovač vody – pumpa

Plastový dávkovač na vodu vhodný na mechanické odčerpávanie vody z galóna. Jednoduchá montáž na galón. Manipulácia s galónom – presun prostredníctvom držiaka, ktorý je súčasťou dávkovača. Vhodné pre zariadenia, ktoré potrebujú vodu s galónom často premiestňovať (materské školy, športové kluby a pod.).