CO2 odplynovače

Odplyňovače slúžia na zníženie obsahu oxidu uličitého a kyslíka vo vode. Vďaka ich použitiu sa výrazne znižuje riziko vzniku a šírenia korózie v priemyselných zariadeniach.

Výborné výsledky prinášajú v kombinácii s demineralizátormi. Túto fyzikálnu úpravu odporúčame najmä pre parné kotly a vykurovacie systémy.