Odstránenie dusičnanov

Na odstránenie dusičnanov sa používa viacero metód. Už  tento fakt poukazuje na dôležitosť riešenia problému dusičnanov vo vode. Ich odstránenie je dôležité najmä vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Odstránenie má dôležitú úlohu aj pri dekontaminácii pôd a povrchových vôd, nakoľko značným zdrojom dusičnanov a dusitanov sú hnojivá a mnohé chemické látky.

Odstraňovanie dusičnanov sa robí najefektívnejšie prietokom vody cez filter, kde dochádza k zámene za chloridy. Náplňou filtrov je silno bázický anex v Clˉ cykle s atestom pre pitnú vodu, ktorý je regenerovaný chloridom sodným špeciálne čisteným. Zariadenie môže byť sólo alebo zdvojené.

Sólo (simplex) umožňuje diskontinuálnu prevádzku – v čase regenerácie je dodávaná neupravená voda.

Zariadenie zdvojené (duplex) umožňuje kontinuálnu precádzku. Jeden filter je vždy v prevádzke, druhý je v zálohe alebo v regenerácii.

Pranie a regenerácia prebieha plne automaticky, režim prevádzky jednotlivých filtrov je ovládaný jednou ventilovou riadiacou jednotkou so vstavaným kontaktným vodomerom. Ten dáva po prietoku určitého množstva vody impulz k zahájeniu regenerácie a zmeny režimu prevádzky.

Typ „E“ umožňuje naviac – okrem normálneho prevádzkového režimu – nastavenie časovej regenerácie, ktorá prebehne v prípade, že do určitej doby normálna regenerácia neprebehne (voda sa odoberá málo alebo vôbec). Filtre umožňujú nastavenie obsahu dusičnanov upravenej vody zmiešavaním so surovou vodou.

Pre typy „Z“ (časové) sa celý proces opakuje v pravidelných nastavených cykloch. Pre typy „WM“ (objemové) je súčasťou riadiacej ventilovej jednotky vstavaný kontaktný vodomer, ktorý dáva impulz k prevedeniu regenerácie vždy po prietoku nastaveného objemu vody. Regenerácia potom prebehne do 24 hodín v nastavenú nočnú hodinu. Typ „WM – E“ je vybavený elektronickou riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje nastavenie v režime „WM“ alebo „Z“ alebo ich kombináciu. Filtre umožňujú nastavenie obsahu dusičnanov upravenej vody zmiešavaním so surovou vodou. Filter sa do rozvodu vody inštaluje by-passom, nastavenie sa robí na základe rozboru vody.

Surová voda musí byť zbavená mechanických nečistôt, bez železa (do 0,3 mg/l),

 bez mangánu (do 0,3 mg/l), celková tvrdosť do 2 mmol/l.