Automobilový priemysel

Automobilový priemysel a odvetvia s ním súvisiace vyžadujú určitú kvalitu vody vo svojich výrobných procesoch, ktoré okrem požadovaných výstupov vytvárajú aj priemyselný odpad v podobe odpadovej vody. Veľmi časté sú napríklad procesy odvodené od elektrolýzy. Tieto sa používajú na pokovovanie alebo tiež farbenie povrchov, ktoré sú následne odolné voči vonkajším a iným vplyvom. Elektrolyt, ktorý je súčasťou týchto procesov, pozostáva predovšetkým z vody. Táto voda by v najlepšom prípade mala prejsť procesom deionizácie, aby sa zlepšili vlastnosti vody a samotný proces povrchových úprav. Najmä pri procese farbenia prostredníctvom kúpeľov v elektrolyte vzniká aj veľké množstvo odpadovej vody znečistenej zinkom, niklom či fosforom. Iné procesy využívajúce vodu v tomto odvetví sú napríklad odmasťovanie a oplachovanie karosérii. Voda v tomto prípade by mala byť nutne zbavená akýchkoľvek mechanických nečistôt, aby nedochádzalo k poškodzovaniu povrchov. Napríklad v prípade oplachovania či odmasťovania je účelné, aby procesná voda prešla recykláciou a následne mohla byť znova použitá. Cieľom je minimalizovať spotrebu čerstvej vody, zabrániť prieniku ťažkých kovov z procesov povrchových úprav do odpadovej vody a tiež minimalizovať prevádzkové náklady. Voda sa ďalej využíva na chladenie lisovacích zariadení, zvlhčovanie pri samotnej výrobe, v klimatizačných systémoch  alebo tiež v kotloch.