Drevospracujúci priemysel

Tvrdá voda a drevospracujúci priemysel

Proces sušenia v rámci drevospracujúceho priemyslu je nevyhnutný pre prvostupňovú úpravu drevnej hmoty, a preto s týmto procesom prichádza do kontaktu takmer celý objem surového dreva určeného na ďalšie spracovanie. Nevyhnutnou súčasťou fázy sušenia je vyhrievacie médium, ktoré ohrieva vzduch. Najčastejšie sa využíva práve voda, ktorá je obvykle ohrievaná v kotloch, ktoré priamo súvisia s prevádzkou v drevospracujúcich podnikoch. Pokiaľ podnik využíva k ohrevu relatívne tvrdú vodu, dochádza k zanášaniu kotlov a sústav rebrovaných rúrok vodným kameňom. To, samozrejme, znižuje životnosť týchto zariadení prípadne spôsobuje častejšie poruchy, s ktorými je spojený následný servis a tým pádom aj vyššie náklady na prevádzku, čo je v dnešnom systéme optimalizácie nákladov pre podniky nevyhovujúce. Okrem prúdenia horúcej vody v ohrievacích telesách (systémy rúrok) sa voda využíva aj pri regulácií vlhkosti v sušiacom prostredí. Do prostredia sa voda dostáva prostredníctvom zvlhčovacích rúrok, ktoré sa taktiež pri používaní tvrdej vody môžu zanášať usadeninami horčíka a vápnika, a teda spôsobovať nerovnomerné zvlhčovanie sušiarne, čoho dôsledkom môže byť narušenie celého sušiaceho procesu. Ďalším problémom napríklad pri kondenzačných sušiarňach ale aj sušiarňach teplovzdušných je odvod kondenzátu, s ktorým sú spojené ekologické problémy. Pokiaľ chce podnik vypúšťať nevyužitý kondenzát priamo do pôdy alebo vodných tokov, malo by dôjsť k jeho prečisteniu, tj. k zbaveniu sa látok, ktorú sú neprijateľné pre životné prostredie.