Demineralizačné zariadenia

Demineralizačné zariadenia majú široké využitie v oblasti úpravy vôd na technické vody. Zbavujú vodu takmer všetkých rozpustných minerálnych látok a aj baktérií. Vďaka výsledným hodnotám, ktoré dosahujú nachádzajú uplatnenie hlavne v nemocniciach, laboratóriách, vo výrobe procesnej, kotlovej či chladiacej vody.