Voda pre farmaceutický priemysel

Famraceutický priemysel je vysoko náročný na kvalitu vody. Procesná voda pre tento segment spĺňa predpísané požiadavky podľa príslušných noriem. Samozrejme každý klient je individuálnym zákazníkom a preto vždy zabezpečujeme výberu zariadení na úpravu vody priamo na mieru.
Bežná voda nespĺňa potreby využitia vo farmaceutickom priemysle, preto už niekoľko rokov spoľahlivo realizujeme implementáciu vhodnej vody v tomto odvetví.
Poskytujeme unikátne filtračné mechanizmy pre dosiahnutie špičkovej kvality.