Selektívne iónmeničové zariadenia

Úprava vody pomocou iónmeničov je využívaná v priemysle, kde je zvyškový obsah ťažkých kovov vo vode vyšší, ako dovoľujú smernice pre likvidáciu a vypúšťanie odpadových vôd.

Selektívne iónmeniče sú zariadenia, ktoré upravujú práve tie vody, ktoré obsahujú ťažké kovy