Voda vykurovacieho systému

Pri vykurovacích systémoch sa často stretneme s koróziou, netesnosťou či biologickým oživením.

Tento jav spôsobuje rozpustený kyslík nachádzajúci sa vo vode, mechanické nečistoty a minerálne soli. Po správnej úprave vody všetky tieto problem zmiznú a zaručí sa hospodárna prevádzka vykurovacích systémov. Najlepšou možnosťou je demineralizovaná odplynená voda, ktorá je zbavená nečistôt a alkalizovaná správnym množstvom korekčných chemikálií.

Pri zanedbaní tejto úpravy riskujete šírenie tuchých častíc a korózie.