Ochrana potrubia (Syliphos)

Syliphos je zmes pomaly rozpustných polyfosforečnanov s prímesou kremičitanov. Syliphos je pri dodržaní predpisov zdravotne nezávadný a zabezpečuje ochranu pred vodným kameňom  a pred koróziou. Zároveň dokáže postupne uvoľňovať už vzniknuté usadeniny a tým predlžuje životnosť potrubia a zároveň znižuje náklady na tepelnú a elektrickú energiu.