Reverzné osmózy

Reverzná osmóza patrí medzi membránové zariadenia. Je určená na demineralizáciu vody bez použitia kyseliny. Odstraňuje z vody baktérie a pyrogény, čím eliminuje  problem s odpadovými vodami.

Použitím reverznej osmózy  sa zachytí  až do 90% organických látok a 99% minerálnych solí. Vďaka jej komplexnosti je využívaná v kotolniach, nemocniciach, laboratóriách, výrobných procesoch a najmä na výrobu procesnej vody.