Rozbory vody

Rozbor vody je vykonávaný na základe Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na kontrolu kvality vody určenej pre ľudskú potrebu, pričom rozbor vykoná oprávnené stredisko pre rozbor pitných vôd.

Poskytujeme komplexný mikrobiologický a fyzikálno-chemický rozbor vody.

Vzorky odoberieme v dohodnutom termíne priamo pri zdroji a zabezpečíme spracovanie v modernom laboratóriu.

Chemické a fyzikálne parametre sa stanovujú fotometricky, čím dosahujeme presnosť merania. Rozbor je takto možné použiť aj na kolaudáciu stavieb.

K rozboru poskytujeme odborné poradenstvo, výsledok rozboru vám doručíme na e-mailovú adresu a následne potvrdený originál poštou. Samozrejmosťou je poskytnutie adekvátnych riešení.

V prípade záujmu zabezpečíme fyzikálno-chemické merania podľa vašej požiadavky. Odmeriame aj jediný parameter, čo môžete využiť napríklad po montáži technológie ako orientačné meranie správnej činnosti zariadenia. Cena bude stanovená dohodou, podľa použitej metódy a ceny spotrebného materiálu.