Tlakové filtre

Tlakové filtre nachádzajú, podobne ako nanofiltrečné zariadenia, uplatnenie v priemysle pri výrobe procesnej vody, ale aj pitnej vody. Používajú sa najmä pri úprave podzemných a povrchových vôd. Odstraňujú železo, mangán, amónne ióny a agresívny CO2. V priemysle však nájdu využitie aj pri dechlorácii vody, recirkulácii procesnej vody alebo finálnej filtráci priemyselnej či komunálnej odpadovej vody.