Pieskové filtre

Piesková filtrácia – zachytí jemné mechanické nečistoty. Piesok vďaka svojej absorpčnej schopnosti zachytí aj čiastočky mikroskopických rozmerov, ktoré sa nám vo vode javia ako zákal alebo opalescencia.

Pri automatických  pieskových filtroch  preplach prebieha iba vodou. Pranie filtra prebieha automaticky podľa nastavenia riadiacej jednotky. Možno použiť automatickú riadiacu jednotku  elektromechanickú – časovú, objemovú a plne elektronickú časovú/objemovú. Filter sa do rozvodu vody zapája by-passom, nastavenie sa robí na základe rozboru vody.

Pieskové filtre ponúkajú nespočetné množsto možností využitia. Najčastejšie sa používajú ako predfiltrácia pred akoukoľvek ďalšou úpravou. Najviac využívané sú pri kotlovej, chladiacej a odpadovej vode ako aj pri regenerácii vody.