UV zariadenia

UV zariadenia využívajú ultrafialové žiarenie (UV)  vlnovej dĺžky 254 nm.

Predstavujú veľmi efektívny spôsob dezinfekcie vody, nakoľko dokážu zneškodniť až 99.99% (!) všetkých patogénov, ktoré sú prítomné vo vode. Ich výhodou je aplikovateľnosť na takmer všetky typy vôd.

Prietoky našich zariadení – od 1m3 do 150m3 a viac (možu sa zapojiť kaskadovite)

Prevádzková teplota od 5°C – 40°C