Energetický priemysel (teplárne)

Keďže Slovensko sa nachádza v miernom klimatickom pásme, sme svedkami striedania ročných období a teda aj výkyvov teplôt počas roka. Klesanie teplôt na hodnoty blízke nuly sú automaticky spojené s vykurovacou sezónou. Vykurovanie je uskutočňované prostredníctvom ohrevu vykurovacieho média (vody) vo veľkokapacitných teplárňach či menších vykurovacích jednotkách. Počas vykurovania je nevyhnutná nepretržitá prevádzka ohrievacích a tiež distribučných zariadení, ktoré bezprostredne prichádzajú do kontaktu s vodou. Pri distribúcii je dôležitý prietok siete potrubí, ktorého udržanie vo vyhovujúcich hodnotách je prínosné pre udržanie hospodárnosti. A preto správnou úpravou tvrdosti vody prípadne odstránením mechanických nečistôt a minerálnych solí môžeme dosiahnuť nízku poruchovosť ohrievacích zariadení a dobré hodnoty prietoku distribučnej siete. Tieto nežiaduce vlastnosti vody sú sprevádzané takými efektmi ako tvorba vodného kameňa a vznik korózie a tie sú práve zodpovedné za časté poruchy a následný servis, kratšiu životnosť a teda zvyšovanie nákladov a pokles efektivity. Najlepšou možnosťou pre toto odvetvie je demineralizovaná odplynená voda, ktorá je zbavená nečistôt a alkalizovaná správnym množstvom korekčných chemikálií.