Alkalizácia

Pomocou tejto metódy dochádza nielen k zachyteniu mechanických nečistôt, ale voda je zároveň obohacovaná o vápnik a horčík, otupuje sa agresivita vody a zvyšuje sa pH. Filtračná náplň môže byť vápenec, (značenie CC – obohatenie vody o vápnik) alebo dolomitický vápenec (označenie HD – obohatenie o vápnik a horčík).

Pri automatických alkalických filtroch preplach prebieha iba vodou. Pranie filtra prebieha automaticky podľa nastavenia riadiacej jednotky. Možno použiť automatickú riadiacu jednotku  elektromechanickú – časovú, objemovú a plne elektronickú časovú/objemovú. Filter sa do rozvodu vody zapája by-passom, nastavenie sa robí na základe rozboru vody.