• Riešenia pre poľnohospodárstvo

  Poľnohospodárstvo je závislé na zásobe vody využiteľnej kvality. Nami ponúkané riešenia zvyšujú kvalitu používanej vody, odstraňujú problémy a zabezpečujú zdroje s definovanými fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Viac

   

  Riešenia pre poľnohospodárstvo
   
 • Mechanická filtrácia Rosedale

  Filtre typu Rosedale ponúkajú jednoduché no účinné odstránenie nežiadúcich mechanických častíc z vody. Chránia prístroje pred predčasným opotrebovaním čím zvyšujú ich životnosť. Viac

  Mechanická filtrácia Rosedale
   
Reverzné osmózy

Reverzná osmóza patrí medzi membránové zariadenia. Je určená na demineralizáciu vody bez použitia kyseliny.

Dávkovacie čerpadlá

Dávkovacie čerpadlá slúžia na presné dávkovanie určených tekutých médií. Ich strojno – technologické vyhotovenie je mimoriadne variabilné.

UV zariadenia

Predstavujú veľmi efektívny spôsob dezinfekcie vody, nakoľko dokážu zneškodniť až 99.99% (!) všetkých patogénov, ktoré sú prítomné vo vode.

Odstránenie dusičnanov

Odstraňovanie dusičnanov sa robí najefektívnejšie prietokom vody cez filter, kde dochádza k zámene za chloridy.


Pripravujeme pre vás–AQUA trade Slovakia, s.r.o.

Pripravujeme pre vás–AQUA trade Slovakia, s.r.o.

Pripravujeme pre vás–AQUA trade Slovakia, s.r.o.