Poľnohospodárstvo

Odvetvie poľnohospodárstva je závislé na zásobe vody využiteľnej kvality. Kvalita vody býva v mnohých prípadoch podceňovaná či prehliadaná, ale práve dostatočne kvalitné vlastnosti vody ovplyvňujú jej vhodnosť pre konkrétne využitie. Kvalita vody je definovaná určitými fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Pri závlahovej vode sa dôraz kladie na chemické a fyzikálne vlastnosti, ktoré nemusia byť vyhovujúce pri pitnej vode, rovnako ako voda pre komunálne použitie nemusí byť vhodná na priemyselné použitie.

Najčastejšie problémy spojené s vodou v poľnohospodárstve sú:

1.      Mechanické nečistoty

Vodné zdroje pre poľnohospodárske podniky môžu obsahovať čiastočky ílu, piesku a iných nečistôt, ktoré môžu byť škodlivé alebo nežiadúce. Najvhodnejšie zvolenou technológiou sa v tomto prípade javí filtračné zariadenie Rosedale alebo PF BB10, PF BB20, ktoré prostredníctvom filtračných vriec (vložiek) dokážu odstrániť všetky mechanické nečistoty od 1 do 800 mikrónov v závislosti od potreby. Typ zvolenej filtrácie však závisí od rozsahu mechanického znečistenia.

2.      Mikrobiologické závady

Voda bez mikrobiologických nečistôt je v tejto oblasti podnikania nevyhnutná, pre živočíchy  či rastliny môže mať mikrobiologicky závadná voda veľmi nepriaznivé následky. Najvodnejším riešením je často krát ošetrenie vody chlórom prostredníctvom chloračných zariadení ako napr. dávkovacie čerpadlá GRUNFOS alebo iné dávkovacie čerpadlá, ktoré odstraňujú všetky nepriaznivé mikroorganizmy prostredníctvom dávkovacích činidiel (chlór alebo twinoxide). Montážou takéhoto typu zariadenia sme pomohli mnohým našim zákazníkom, ktorí potvrdili jeho opodstatnenosť a funkčnosť svojimi pozitívnymi názormi (viď referencie).

Komplexné riešenie pre poľnohospodárske družstvo – mechanická filtrácia, zmäkčenie, odstránenie dusičnanov, zabezpečenie mikrobiologickej nezávadnosti vody, chlorácia

3.      Tvrdosť vody

Tvrdá voda môže poškodzovať zariadenia využívané v poľnohospodárstve a skracuje tak ich životnosť, ale môže byť nevhodná aj pri iných činnostiach (oplachovanie, pranie a pod.) Tento problém odstraňujú zmäkčovacie zariadenia, ktoré predlžujú životnosť zariadení, zvyšujú ich účinnosť a tým pádom znižujú náklady na prevádzku a energie. Pri zmäkčovaní sa ióny vápnika a horčíka nahrádzajú iónmi sodíka, ktorého soli nespôsobujú problémy charakterizujúce tvrdú vodu. Upravená voda má celkovú tvrdosť nižšiu ako 0.5 °N.

4.      Chemické nečistoty (dusičnany, dusitany, minerály, soli …)

V poľnohospodárskom odvetví existuje niekoľko ďalších problémov súvisiacich s kvalitou vody, ktorá je určená na zavlažovanie. Patria medzi ne vysoké koncentrácie dusíka vo vode, čo môže spôsobiť nadmerný vegetatívny rast, znižovanie plodnosti rastlín alebo tvorbu usadenín na plodoch, ktoré sú tak škodlivé ľudskému zdraviu. Na odstránenie týchto nežiadúcich, v niektorých prípadoch až  karcinogénnych látok, sa najčastejšie využívajú denitrifikačné stanice,  ktoré odstraňujú tieto látky prietokom vody cez filter, kde dochádza k zámene za chloridy.  V prípade vysokého obsahu minerálov a solí vo vode sa montujú demineralizačné stanice, ktoré zbavujú vodu takmer všetkých rozpustných minerálnych látok a aj baktérií.

5.      Obsah železa a mangánu

Špeciálnym problémom, ktorému čelia niektorí poľnohospodári praktizujúci zavlažovanie, je zhoršenie kvality zariadenia, kvôli vode vyvolávajúcej koróziu. Tento problém je najzávažnejší pri studniach a čerpadlách, ale v niektorých oblastiach môže zlá kvalita vody tiež poškodiť zavlažovacie zariadenia a kanály. Voda s nadmerným obsahom železa alebo mangánu sa na prvý pohľad javí v poriadku. Jej skutočný stav  sa ukáže až pri kontakte so vzduchom alebo po pridaní oxidantov, preto v mnohých prípadoch je nutná preventívna ochrana zariadení. Odstránením týchto látok výrazne predĺžime ich životnosť. Daná technológia sa vykonáva prietokom vody cez filter so špeciálnou náplňou BIRM alebo Manganese Greensand.

Záver

Prvým krokom k dosiahnutiu vody požadovanej kvality je jej analýza, na základe ktorej vie naša spoločnosť poskytnúť pre Vaše podnikanie komplexné riešenia. V mnohých prípadoch netrápi Vašu vodu len jeden problém, ale je to ich kombinácia a vhodne zvolená technológia môže odstrániť všetky nežiadúce vplyvy. Zárukou kvality je spokojnosť našich zákazníkov. V prípade, že vás trápia akékoľvek  problémy spojené vodou, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.